CUPPEC NEPAL
Central Union Of Painters, Plumbers,
Electro and Construction Workers Nepal

English | नेपाली

What's New

Videos

Gallery

Picket Lines

क्युपेक नेपालको ४४ औ बैठक सम्पन्न

क्युपेक नेपालको ४४ औ बैठक सम्पन्न

१० जेठ २०७५, इलाम, नेपाल बिजुली, पेण्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर यूनियन क्यूपेक नेपालको ४४ औ केन्द्रिय कमिटीको बैठक केन्द्रीय अध्यक्ष नरनाथ लुइटेलको  अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो ।

बैठक अगाडी सम्पन्न कार्यशालाबाट आएको सुझाबको आधारमा  आगामी एक बर्षका लागी संगठन परीचालनको योजना तर्जुमा गरी योजना अनुसार आगामी १ वर्षमा ७ वटै प्रदेशमा समन्वय कमिटीहरु गठन, ब्यापक सदस्यता बृद्धि र  गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी बैठकले चन्द्र प्रसाद गुरुङ्खको समयोजकत्वमा  क्युपेक बरिष्ठ युनियनकर्मि संजाल समेत  गठन गरिएको छ