CUPPEC NEPAL
Central Union Of Painters, Plumbers,
Electro and Construction Workers Nepal

English | नेपाली

What's New

Videos

Gallery

Picket Lines

क्यूपेक–नेपालको कार्यशाला सम्पन्न

क्यूपेक–नेपालको कार्यशाला सम्पन्न

नेपाल बिजुली, पेण्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर यूनियन क्यूपेक नेपालको शक्ती, कमजोरी, अवसर र चुनौती पत्ता लगाई आगामी योजना तयार गर्न जेठ ९ गते इलामको फिक्कलमा १ दिने कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ ।

क्यूपेक नेपाल केन्द्रीय कमिटीका पधादिकारी तथा सदस्यहरु सहभागि रहेको कार्यशालामा केन्द्रीय नेताहरुलाई ४ समुहमा बिभाजन गरी छलफल गरीयकोे थियो । छलफलमा नेपाल बिकास उन्मुख भएको हुनाले निर्माण श्रमिकहरुको ब्यापकता हुने सम्भावना रहेको हुनाले र शंसोधन भएको श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा ऐनले पनि निर्माण श्रमिकहरुलाई समेतेको कारण संगठन निर्माण तथा सशक्त बनाउने अवसर रहेको बिषयमा आधारीत भएर कार्यशालामा सहभागीहरु बिच छलफल भएको थियो ।

त्यसैगरी अबसरसंगै संगठन निर्माणमा चुनौती पनी ब्यापक रहेको छ तर क्यूपेक नेपालको कमजोरीलाई सिहावलोकन गरी आफुमा रहेको शक्तीलाई परीचालन गर्न सकेमा चुनौतीहरुलाइृ सामना गरी संगठनलाई बलीयो बनाउन र श्रमिकहरुको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सक्ने समुहमा छलफल भएको छ । कार्यशाालामा भएको छलफलको आधारमा क्यूपेक नेपालका केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी १ वर्षकालागि कार्ययोजना समेत तयार गरीने छ ।

क्यूपेक–नेपालको कार्यशाला सम्पन्न नेपाल बिजुली, पेण्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर यूनियन क्यूपेक नेपालको शक्ती, कमजोरी, अवसर र चुनौती पत्ता लगाई आगामी योजना तयार गर्न जेठ ९ गते इलामको फिक्कलमा १ दिने कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ । क्यूपेक नेपाल केन्द्रीय कमिटीका पधादिकारी तथा सदस्यहरु सहभागि रहेको कार्यशालामा केन्द्रीय नेताहरुलाई ४ समुहमा बिभाजन गरी छलफल गरीयकोे थियो । छलफलमा नेपाल बिकास उन्मुख भएको हुनाले निर्माण श्रमिकहरुको ब्यापकता हुने सम्भावना रहेको हुनाले र शंसोधन भएको श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा ऐनले पनि निर्माण श्रमिकहरुलाई समेतेको कारण संगठन निर्माण तथा सशक्त बनाउने अवसर रहेको बिषयमा आधारीत भएर कार्यशालामा सहभागीहरु बिच छलफल भएको थियो । त्यसैगरी अबसरसंगै संगठन निर्माणमा चुनौती पनी ब्यापक रहेको छ तर क्यूपेक नेपालको कमजोरीलाई सिहावलोकन गरी आफुमा रहेको शक्तीलाई परीचालन गर्न सकेमा चुनौतीहरुलाइृ सामना गरी संगठनलाई बलीयो बनाउन र श्रमिकहरुको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सक्ने समुहमा छलफल भएको छ । कार्यशाालामा भएको छलफलको आधारमा क्यूपेक नेपालका केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी १ वर्षकालागि कार्ययोजना समेत तयार गरीने छ ।